انرژی های نو

استرالیا یکی از کشورهایی است که به تمام انرژی های تجدید پذیر اعم از باد، خورشی، دریا و سوخت های زیستی دسترسی دارد. دولت استرالیا و دولت های ایالتی سالانه میلیون ها دلار بودجه صرف ایجاد مشاعل جدید مرتبط با این صنعت میکنند.

هر ساله صدها دانشجو از دانشگاه های استرالیا فازغ التحصیل در رشته هایی همچون مهندسی و ICT میشوند. در نتیجه سرمایه گذاری دولت و وجود نیروی کار ماهر در این زمینه باعث پیشرفت پروژه های فناوری انرژی های نو در این کشور گردیده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در دفتر شرکت تماس بگیرید.