دوره های آموزشی کوتاه مدت

شرکت مشاوران توانای سرزمین سبز برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت در استرالیا همراه با ارائه مدرک رسمی .

دوره های مختلف بزودی اعلام میگردد